Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEP.ACAIMANIA.PL

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy sklep.acaimania.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

 2. Właścicielem Sklepu jest: Amo Sp. z o.o., Warszawa, ul.Belwederska 44/19 , NIP: 5242702719, tel. (+48) 728 888 120, adres email: biuro@acaimania.pl.

 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
     a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
     b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, a w szczególności: cena podana w złotych polskich, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru poniższe formy płatności.

  • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.

  • Płatność elektroniczna na pomocą PayU - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności PayU, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty

  • Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi    Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.


 • Karta płatnicza za pomocą PayU - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

Płatności w naszym sklepie obsługuje PayU:

 • Płatność elektroniczna na pomocą eCard - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności eCard, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.

  Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi    Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.

 • Karta płatnicza za pomocą eCard- Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

Płatności w naszym sklepie obsługuje eCard:


 1. Ceny przesyłek określone są w zakładce dostawy.

 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Wysyłka towaru odbywa się po otrzymaniu przez sklep płatności od Klienta (w przypadku bezpośredniego przelewu bankowego) lub informacji o prawidłowym wykonaniu płatności (w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych firmy  PayU lub eCard SA).
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (specjalistyczny transport w suchym lodzie firma OCS) i kurierskich.
 3. Wysyłka lub dostawa towaru odbywa się na zasadach opisanych w zakładce "Dostawy" na stronie Sklepu.
 4. Odbierający towar - Klient lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności.

§5

Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty.

 1. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym w pojemniku termoizolacyjnym w suchym lodzie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 4. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy na adres:

  Amo Sp. z o.o.

  ul.Belwederska 44/19

  00-594  Warszawa 5. Prawo odstąpienia od umowy zostanie zrealizowane wyłącznie w przypadku gdy zwracany towar zostanie odesłany na koszt klienta w stanie niezmienionym w pojemniku termoizolacyjnym w suchym lodzie.

 6. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy Klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na konto bankowe wskazane przez Klienta.

 7. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 8. Konsumentom zaleca się w miarę możliwości sprawdzenie stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera spisanie odpowiedniego protokołu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem pod numerem telefonu (+48) 728 888 120 bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie www.acaimania.pl.

 9. Reklamacje można składać w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki za pomocą:

  1. formularza kontaktowego w zakładce kontakt w naszym sklepie
  2. za pomoca maila wysłanego na adres skklepu acaimania@wanderfruit.pl
  3. listu poleconego wysłanego na adres siedziby fimy tjL Amo Sp. z o.o., ul. Belwederska 44/19, 00-594 warszawa

   Reklamacja powinna zawierac następujące informacje:

  1. dane reklamującego wraz adresem, numerem telefonu oraz emailem
  2. numer zamówienia
  3. opis reklamacji
  4. żadanie reklamującego towar

           Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania, a klient będzie poinformowany zwrotnie wybraną drogą komunikacji.                                                                                                            

§6

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.   

 5. Kupujący rejestrując się w Sklepie sklep.acaimania.pl i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie internetowym sklep.acaimania.pl.    
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak rejestracji lub jednorazowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie internetowym sklep.acaimania.pl.    
 7. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.    
 8. W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie na newsletter”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu internetowego sklep.acaimania.plWłaściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.    
 9. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).    
 10. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.    
 11. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

§7

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.